Honden in de hulpverlening

Honden zijn fantastische leermeesters, ook wanneer het gaat om je eigen herstel. Wil je weten hoe? Lees dan snel verder. 

GO biedt trainingen aan waar je op een ervaringsgerichte manier aan de slag gaat met je eigen herstel door samen te werken met een hond. Je krijgt meer inzicht in je eigen handelen en je leert waar jouw invloed ligt.

Tijdens de training leer je over hondentaal en -gedrag en hoe je dit inzet om een evenwichtige hondenbegeleider te zijn. De trainer begeleid je hierin en de hond zal je spiegelen. Zo krijg je op een leuke, inzichtgevende en soms confronterende manier meer inzicht in onder andere je eigen herstelproces.

Opzet van de training
Van te voren stel je doelen op waaraan je wilt werken tijdens de training. Doelen zoals meer zelfinzicht krijgen, grenzen voelen en aangeven, meer weerbaar worden, agressieregulatie, werken aan (non verbale) communicatie en inzicht krijgen in je herstelproces.

Deze training is gebaseerd op de Topdogmethode en bestaat uit 12 sessies van een uur.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over deze training? Neem dan contact op.

Waarom honden?

Honden oordelen niet, zijn ontwapenend en onvoorwaardelijk, zij hebben nooit een dubbele agenda. Honden spiegelen het gedrag van mensen. Hierdoor worden op een ervaringsgerichte manier jouw patronen en gedrag zichtbaar. Honden geven direct feedback, ook bij nieuw aangeleerd gedrag. Je kan sneller kleine stappen tot verandering en herstel zetten, die toepasbaar zijn op allerlei facetten in je leven.

En niet onbelangrijk: in het bijzijn van honden maken mensen gelukshormonen (endorfine en oxytocine). Deelnemers van deze training ontspannen zich zichtbaar in het bijzijn van honden. En wanneer je ontspannen bent leer je gemakkelijker nieuwe vaardigheden aan.

Samenwerkingspartner:

Polly en Loki

Polly en Loki  wonen bij Linda. Ze worden jaarlijks getest op evenwichtigheid, draagkracht en gehoorzaamheid. Ook worden ze gecontroleerd op hun gezondheid.

Juist het natuurlijke hondengedrag wordt ingezet tijdens de training.

Het welzijn en de gezondheid van de honden staat voorop. Daarom houdt GO zich het recht voor om een sessie te verzetten of te beëindigen wanneer dit in het belang van de honden nodig is. Bijvoorbeeld door ziekte, blessures of warm weer.

Wil je meer weten over Polly en Loki, klik hier. 

Ervaring deelnemer:

“De training heb ik als heel waardevol ervaren. Linda en Polly zijn een goed team. Het opbouwen van het contact met Polly, het spiegelen en de daarbij gegeven coaching van Linda, geven veel inzichten. Polly is echt een lieverd!”

– Claudia

Herstelvisie

Herstel is het proces waarin je beter leert omgaan met kwetsbaarheid. Je leert je kwaliteiten ontdekken, ontwikkelen en inzetten.

De herstelvisie gaat ervan uit dat een crisis of event een blijvende verandering heeft veroorzaakt in je leven. Iedereen maakt in het leven dingen mee waar je van moet herstellen, bijvoorbeeld een relatiebreuk, een diagnose of trauma.

Herstellen is wat anders dan genezen.
Je gaat je eigen leven opnieuw vorm geven, op een manier waarop je weer een betekenisvol en hoopvol leven kan leiden. Herstel is een uniek proces. Dit lukt het beste als je zelf de verantwoordelijkheid hebt over je eigen leven en het maken van je eigen keuzes.

Topdogmethode

Topdog HondenSOVAtraining is ontwikkeld door Mens & Hond Consultancy. Topdog is een hulpverleningsmodule op basis van Animal Assisted Interventions. Vanaf het najaar 2018 heeft de Topdog opleiding een accreditatie van het Instituut voor Antrozoölogie.

Doelen van de Topdog methode zijn:

  • De deelnemer vertoont vanuit rust, zelfverzekerd en expressief gedrag.
  • Het zelfvertrouwen van de deelnemer is vergroot.
  • De deelnemer vertoont sociaal acceptabel en beheerst gedrag.
  • De deelnemer vertoont weerbaar gedrag.
  • De deelnemer maakt een overstap van de training met hond naar zijn of haar sociale leefomgeving.
  • In de omgang met mensen toont deelnemer zelfvertrouwen, zelfbeheersing en expressiviteit in lichaamstaal, waardoor communicatie effectief verloopt.